ثبت شده در ستاد ساماندهی جمهوری اسلامی ایران

متن و ترجمه آهنگ Billie Eilish – bellyache

Billie Eilish - bellyache

متن و ترجمه آهنگ Billie Eilish – bellyache

ترجمه فارسی آهنگ خارجی

bellyache از بیلی آیلیش – دل درد

[Intro]

Mind

عقل

Mind

عقل

[Verse 1]

Sittin’ all alone

تنها نشستم

Mouth full of gum

دهنم پر از آدامسه

In the driveway

توی جاده

My friends aren’t far

دوستام زیاد ازم دور نیستن

In the back of my car

پشته ماشینم

Lay their bodies

جسداشونو خوابوندم

[Pre-Chorus]

Where’s my mind?

عقلم کجا رفته؟

Where’s my mind?

عقلم کجا رفته؟

ترجمه آهنگ ​bellyache

[Verse 2]

They’ll be here pretty soon

اونا خیلی زود می‌رسن اینجا

Lookin’ through my room

اتاقمو می‌گردن

For the money

برای (پیدا کردن) پولا

I’m bitin’ my nails

ناخونامو می‌جوام (استرس دارم)

I’m too young to go to jail

برا رفتن به زندان خیلی جوونم

It’s kinda funny

یه جورایی خنده داره

[Pre-Chorus]

Where’s my mind?

عقلم کجا رفته؟

Where’s my mind?

عقلم کجا رفته؟

Where’s my mind?

عقلم کجا رفته؟

Where’s my mind?

عقلم کجا رفته؟

[Chorus]

Maybe it’s in the gutter

شاید توی حفره باشه

Where I left my lover

جایی که معشوقمو رها کردم

What an expensive fake

چه فریب گرون قیمتی

My V is for Vendetta

الف من برای انتقامه

Thought that I’d feel better

فکر کنم احساس بهتری دارم

But now I got a bellyache

اما الان دل درد دارم

(Mind)

عقل

[Verse 3]

Everything I do

هر کاری که کنم

The way I wear my noose

طوری که طناب دارو دور کردنم انداختم

Like a necklace

مثله یه گردنبند

I wanna make ’em scared

میخوام کاری کنم بترسن

Like I could be anywhere

طوری که می‌تونم هرجایی باشم

Like I’m reckless

طوری که بی‌پروام

ترجمه آهنگ ​bellyache از Billie Eilish

[Pre-Chorus]

I lost my mind

عقلمو از دست دادم

I don’t mind

اهمیت نمیدم

Where’s my mind?

عقلم کجا رفته؟

Where’s my mind?

عقلم کجا رفته؟

[Chorus]

Maybe it’s in the gutter

شاید توی حفره باشه

Where I left my lover

جایی که معشوقمو رها کردم

What an expensive fake

چه فریب گرون قیمتی

My V is for Vendetta

الف من برای انتقامه

Thought that I’d feel better

فکر کنم احساس بهتری دارم

But now I got a bellyache

اما الان دل درد دارم

(Bellyache, bellyache, bellyache, bellyache

Bellyache, bellyache)

( دل درد، دل درد، دل درد، دل درد، دل درد )

Maybe it’s in the gutter

شاید توی حفره باشه

Where I left my lover

جایی که معشوقمو رها کردم

What an expensive fake

چه فریب گرون قیمتی

My V is for Vendetta

الف من برای انتقامه

Thought that I’d feel better

فکر کنم احساس بهتری دارم

But now I got a bellyache

اما الان دل درد دارم

دیدگاه خود را بگذارید