متن آهنگ فارسیمتن آهنگ های رپ و هیپ هاپ

متن آهنگ بورلس Bowrelas خشایار SR و مهراد هیدن

بورلس Bowrelas خشایار SR و مهراد هیدن

متن آهنگ خشایار SR و مهراد هیدن به نام بورلس

CatchyBeatz & Mehrad Hidden – Bowrelas

آهنگ بورلس از مجموعه آهنگ های آلبوم اتصالی خشایار SR میباشد.

♫♫♫

کار کنسل ، باز شامپین

یکی نگاهت کنه ، باز شر شه

تو و منیم فقط ، تا صبح زدی زدم

نزنی هم میزنم ، bowrelas

یه جور ولوم میدیم بیاد سقف پایین

یه جور برف میاد بیاد شهرداری

بیاد سم داریم زیاد کم کاریم

هی میرم بالا میوفتم پایین

دویست میل دادم بهش مانی

عشق کن

نصف جیب عقب نصف دورش کِش

اینو بِکَن تو باد ول کنش بره

بزن بریم باهم ای لو ای لو

برو که زندگی مال ماست

انگار دست مائه دابل آس

بیا کارد بیاریم جای تاس

همه برن ولی تو بمون

دارم یه ساک پُر پول

نمیخواد که پاشیم صبح زود

اووو

ناب تاپ آس خود جنسه

واس ماست، خاص باز رخ موقع ژسته

وزه و شر، تخس چغر سمج آش رشته

دنیا اگه زشته بجاش دل ما پُر عشقه

همیشه که بحث خودمه

چرا هر دفعه دست میکنم تووی کندو

هنوز عشق زیاده روی

بی محلی کج دهنی چشم و ابرو

تووی جمع که میرم هیچی نمیگم

اضافه ام مثل سبزی لا دندون

تکست آهنگ بورلس کچی بیتز و مهراد هیدن

یه مسافر خسته از این ور

مونده از اون ور رونده با چمدون

دستت رو بده بیا از اینجا بریم

فرصتته تا من هستم

وقت نداری زیاد چون یه ثانیه بعد

من از تو هم خسته ام

برو که زندگی مال ماست

انگار دست مائه دابل آس

بیا کارد بیاریم جای تاس

همه برن ولی تو بمون

دارم یه ساک پُر پول

نمیخواد که پاشیم صبح زود

برو که زندگی مال ماست

انگار دست مائه دابل آس

بیا کارد بیاریم جای تاس

همه برن ولی تو بمون

دارم یه ساک پُر پول

نمیخواد که پاشیم صبح زود

همیشه توی اخمم ، نه

منو هیچکی ندیده با صورت خندون

قهوه ی من تلخه رو میز

حتی نیست یه حبه قند تووی قندون

اگه شانسی یه وقت منو دیدی

یه جا نیا سمتِ من حرف نزن خفه خون

راهتو کج کن و برو مزاحمِ من نشو داشی

میشم ازت ممنون

دکمه بازگشت به بالا