ثبت شده در ستاد ساماندهی جمهوری اسلامی ایران

متن و ترجمه آهنگ Faouzia – Born Without a Heart

Faouzia - Born Without a Heart

متن و ترجمه آهنگ Faouzia – Born Without a Heart

ترجمه فارسی آهنگ خارجی

Born Without a Heart از فوزیه – متولد شده بدون قبل

[Verse 1]

I’m an angel, tell me what you mean by that
من یه فرشته‌ام، بگو ببینم منظورت از این چیه
I take it all and I will never give it back
همشو می‌گیرم و هرگز پس نخواهم دادم
I don’t feel sorry every time I see you cry
هر باری که گریه کردنتو می‌بینم احساس پشیمونی نمی‌کنم
Every time you start, I’m waiting for your tears to dry
هر بار که شروع می‌کنی، منتظر می‌مونم تا اشکات خشک بشه

[Pre-Chorus]

I don’t really care, and I never will
واقعا اهمیتی نمی‌دم، و هرگز نخواهم داد
That’s the way I am, such a bitter pill
من اینطوری‌ام،مثل قرصی تلخ
I don’t really care, how much silence kills
واقعا اهمیتی نمی‌دم، که سکوت چقدر کشته است
That’s the way I am
من اینطوری‌ام

[Chorus]

No, I wasn’t born without a heart
نه، بدون قلب به دنیا نیومدم
I wasn’t always like this, no
همیشه اینطوری نبودم، نه
Watched you break me, no
درهم شکستن منو دیدی، نه
Now you blame me
حالا منو مقصر می‌دونی
No, I wasn’t born with all these flaws
نه، با این همه نقص به دنیا نیومدم
And that’s what made me like this, no
و این چیزی که منو اینطوری ساخته، نه
Can you blame me, no?
می‌تونی منو مقصر بدونی، نه؟

[Verse 2]

I’m a nightmare, I know what you mean by that
یه کابوسم، می‌دونم منظورت از این چیه
I can’t wake up from all these scary dreams I have
نمی‌تونم بیدار شم از این همه خوابهای ترسناکی که دارم

[Pre-Chorus]

I don’t really care, and I never will
واقعا اهمیتی نمی‌دم، و هرگز نخواهم داد
That’s the way I am, such a bitter pill
من اینطوری‌ام،مثل قرصی تلخ
I don’t really care, how much silence kills
واقعا اهمیتی نمی‌دم، که سکوت چقدر کشته است
That’s the way I am
من اینطوری‌ام

[Chorus]

No, I wasn’t born without a heart
نه، بدون قلب به دنیا نیومدم
I wasn’t always like this, no
همیشه اینطوری نبودم، نه
Watched you break me, no
درهم شکستن منو دیدی، نه
Now you blame me
حالا منو مقصر می‌دونی
No, I wasn’t born with all these flaws
نه، با این همه نقص به دنیا نیومدم
And that’s what made me like this, no
و این چیزی که منو اینطوری ساخته، نه
Can you blame me, no?
می‌تونی منو مقصر بدونی، نه؟

[Bridge]

I wasn’t born like this
اینطوری به دنیا نیومدم
Hurt people, hurt people
مردم رو اذیت کردم، مردم رو اذیت کردم
I’d rather be heartless
ترجیح می‌دم بدون قلب باشم
Than have my heart in pieces
به جای اینکه قلبمو تکه تکه داشته باشم

[Chorus]

No, I wasn’t born without a heart
نه، بدون قلب به دنیا نیومدم
I wasn’t always like this, no
همیشه اینطوری نبودم، نه
Watched you break me, no
درهم شکستن منو دیدی، نه
Now you blame me
حالا منو مقصر می‌دونی
No, I wasn’t born with all these flaws
نه، با این همه نقص به دنیا نیومدم
And that’s what made me like this, no
و این چیزی که منو اینطوری ساخته، نه
Can you blame me, no?
می‌تونی منو مقصر بدونی، نه؟

دیدگاه خود را بگذارید