ثبت شده در ستاد ساماندهی جمهوری اسلامی ایران

متن و ترجمه آهنگ Harry Styles – Falling

Harry Styles - Falling

متن و ترجمه آهنگ Harry Styles – Falling

ترجمه فارسی آهنگ خارجی

Falling از هری استایلز – فالینگ (سقوط کردن)

[Verse 1]

I’m in my bed
توی تخت خوابم هستم
And you’re not here
و تو اینجا نیستی
And there’s no one to blame but the drink and my wandering hands
و هیچ کس به جز نوشیدنی(الکل) و دستای سرگردانم مقصر نیست
Forget what I said
فراموش کن چیزی رو که گفتم
It’s not what I meant
منظورم این نبود
And I can’t take it back, I can’t unpack the baggage you left
و نمی‌تونم پس بگیرمش، نمی‌تونم چمدونی رو که تو جا گذاشتی رو باز کنم

[Chorus]

What am I now? What am I now?
الان چی هستم؟ الان چی هستم؟
What if I’m someone I don’t want around?
اگه آدمی باشم که خودمم خوشم نمیاد ازش چی؟
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
دوباره سقوط می‌کنم، دوباره سقوط می‌کنم، سقوط می‌کنم
What if I’m down? What if I’m out?
اگه ناامید بشم چی؟ اگه کنار بکشم چی؟
What if I’m someone you won’t talk about?
اگه کسی باشم که تو نمی‌خوای راجبش حرف بزنی چی؟
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
دوباره سقوط می‌کنم، دوباره سقوط می‌کنم، سقوط می‌کنم

[Verse 2]

You said you care, and you missed me too
گفته بودی که اهمیت می‌دی، و تو هم دلت برام تنگ می‌شه
And I’m well aware I write too many songs about you
و خوب می‌دونم که آهنگ‌های زیادی راجبت نوشتم
And the coffee’s out at the Beachwood Cafe
و قهوه مون توی بیچ وود کافه
And it kills me ’cause I know we’ve ran out of things we can say
و این منو می‌کشه چون می‌دونم چیز‌هایی که می‌تونستیم بگیم تموم کردیم

[Chorus]

What am I now? What am I now?
الان چی هستم؟ الان چی هستم؟
What if I’m someone I don’t want around?
اگه آدمی باشم که خودمم خوشم نمیاد ازش چی؟
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
دوباره سقوط می‌کنم، دوباره سقوط می‌کنم، سقوط می‌کنم
What if I’m down? What if I’m out?
اگه ناامید بشم چی؟ اگه کنار بکشم چی؟
What if I’m someone you won’t talk about?
اگه کسی باشم که تو نمی‌خوای راجبش حرف بزنی چی؟
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
دوباره سقوط می‌کنم، دوباره سقوط می‌کنم، سقوط می‌کنم

[Bridge]

And I get the feeling that you’ll never need me again
و این حس بهم دست میده که تو دیگه هیچ وقت بهم نیاز نخواهی داشت

[Chorus]

What am I now? What am I now?
الان چی هستم؟ الان چی هستم؟
What if I’m someone I don’t want around?
اگه آدمی باشم که خودمم خوشم نمیاد ازش چی؟
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
دوباره سقوط می‌کنم، دوباره سقوط می‌کنم، سقوط می‌کنم
What if I’m down? What if I’m out?
اگه ناامید بشم چی؟ اگه کنار بکشم چی؟
What if I’m someone you won’t talk about?
اگه کسی باشم که تو نمی‌خوای راجبش حرف بزنی چی؟
I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
دوباره سقوط می‌کنم، دوباره سقوط می‌کنم، سقوط می‌کنم

دیدگاه خود را بگذارید