متن آهنگ فارسیمتن آهنگ های رپ و هیپ هاپ

متن آهنگ حجامت صفیر

 حجامت صفیر

متن آهنگ حجامت صفیر

Safir – Hejamat

[ورس یک]

نه متل نه متلک ، نه

نه مثل نه مسئله‌س ، نه

نه داستان دستان

نه هفت خوان افراسیاب بیا بیاب آب

چون گفتن قرمز رنگ شیطون تو جلد که

سوسه میاد زوزه میکشه زیر پوشش

چشمه بود منتها تشنه کو که بخاطرش بشه پاک

زمزم کنه جوشش؟ ، بگذریم

ماجرای اول: از این قراره که خنجر میزنی از پشت

نه یکی نه دوتا نه سه تا که چندتا

به خیال خودتم خون ریختی اما

حال من و ما بهتر میشه هر بار

ماجرای دوم هم که میگی: قیمتی نیست

ولی به گوشمون خورده که گفتی

حمل یاغوت می‌کنم توو رگام

نگو: بخاطر سلامتت میگم

خودمونیم، آبکش کردن جهت ایمنی که نیست

دنبال چی میگردی؟

بگو بگم رُفقا مثل نقل و نبات

بریزن به پات

آهنگ و شعر و ثنا

دنبال چی میگردی؟

بگو خرشم

اونجا که چیزی نیست جز

لَخته خون چرک

تازه اونم نم نم

[کورس]

اوضاع رفته رو به وخامت با جهالت

قربانی می‌خواد جراحت با سماجت

تجارت گند و کثافت

باطله با حجامت ، حجامت ، حجامت

اوضاع رفته رو به وخامت با جهالت

قربانی می‌خواد جراحت با سماجت

تجارت گند و کثافت

باطله با حجامت ، حجامت ، حجامت

تکست آهنگ صفیر حجامت

[ورس دو]

بزن تیغ بزن تیغ

سرحال تر میشم از قبل

رقص پرچمت نشون از باد غبغبه

احتزاز نیست که پوست تنته

هفت قلم آرایش روشه

نقاب روز و شبته

دست گیرای تو دست کسی رو نمیگیره

در گیر و دار پُر کردن کیسه‌‌‌ یِ خلیفه‌‌ اس

ناخَلَف، شریک دزد و رفیق قافله‌‌ اس

قافل از این که برخورد تو با ما یه حادثه‌س

زیرزمین خونواده‌مه

احترام مروّت ، با دشمن مدارا

تو حالا بزن تیغ ، لِردِ ته نشین میاد سر صف

خودت می‌دونی یا بگم چی میشه وضعیت؟

قرمز قرمز

ماجرای آخر: چیز ببخشید سوم که خودت از بری

سگ زرد ،برادر کی بود؟

خودت بزرگی، سایه‌ت بلنده اَبَری

خلاصه خیتّه

نه چیزی اضافه میشه به خیکّت

نه جیبت

ترجیح من و ما اینه

مسیرت جدا بشه

چون شیشه با جیوه

خودتو نشون میده

میدونی دیگه؟

یا بگم؟

[پل]

مبادله دو طرفه س

میدی و می گیری

اما باید بستر قوی بشه

که هرکی از راه رسید به توبره نکشه

اینا از صدا و سیما هم بدترن

[کورس]

اوضاع رفته رو به وخامت با جهالت

قربانی می‌خواد جراحت با سماجت

تجارت گند و کثافت

باطله با حجامت ، حجامت ، حجامت

اوضاع رفته رو به وخامت با جهالت

قربانی می‌خواد جراحت با سماجت

تجارت گند و کثافت

باطله با حجامت ، حجامت ، حجامت

[اوترو]

تیغ تیغ تیغ تیغ تیغ تیغ تیغ

تیغ تیز بیخ ریش کیه

تیغ تیغ تیغ تیغ تیغ تیغ تیغ

تیغ تیز بیخ ریش کیه

متن تک آهنگ حجامت از صفیر

دکمه بازگشت به بالا