ثبت شده در ستاد ساماندهی جمهوری اسلامی ایران

متن آهنگ نه میلی متری سهراب ام جی و سپهر خلسه و علی اردوان و سنیک

متن آهنگ سهراب ام جی و سپهر خلسه و علی اردوان و سنیک به نام نه میلی متری

Text Music Lyrics Sohrab MJ X Sepehr Khalse X Ali Ardavan – 9 MM

متن آهنگ نه میلی متری سهراب ام جی و سپهر خلسه

یو یو ، کی اومده ها

بگو چی شنیدی درباره من
حرف های خوب میزنن یا حرف های بد
سردار شهر بهم میگن یا کفتار شب
سگ ارباب یا پادشاه دربار رپ
آرزو هم کنی غوله چراغم
حتی اون که بد میگه فول شعر هامم
این ها هی میگن توله نظامم
عشق و حال باشه نداری تو پول یه راهمم
لفظ هام هم همه خاطره میشه
واسه داکترِ بگیر تا کاسب شیشه
اونی هم که تو فاز قریشه
بره برج میلاد وایسته باز بشه گیشه
همه حال ها خوب بالا توپ
این زیقی ها هم آلاخون والاخون فاز ها *
پر اسنیر و کیک بکن کار رو اینجا
خیابون ها قورت دادن میکروفون ها رو

زاخار بدون اینجا شهر برا ماست
چپ نگاه کنی خب میزنن کلت رو داش
نمیخواد بهم بگی برنامه چیه
با ما برگردی حس میکنی فرق رو داش
تهش میمونه یه نه میلی متری
تویی و نه میلی متری
تهش میمونه یه نه میلی متری

تکست آهنگ سهراب ام جی و سپهر خلسه 9 میلی متری

پاها چپ انگار نظامم و تل آویو
* سم تر از تهرانم با ترافیک
اینجا بهمون میگن گنگ های Real
آخه فن داریم کلاه کپ تا *
اکیپ مافیایی کورلئونه ای
منم خور کوکم آخه حاجی * سوبریم
گلت رو بپیچ اگه داری خرده برده ای
لُکت رو بدی فوری پیشتیم
پلیس رو بگیر
رپ رو میکنم من کف اوین هم
میگن صدات خوب نی آخه مگه ابی ام
میرم سر دیل با **
میام خسته خونه پشت میکِ لفظ میام
بخوای بپلکی دور ما دویست میله
سردار باهامه حیف که سلیمانی نیست دیگه
زاخار زد و بند تو که با بی بی سیه
سنیک بیاد * مثل دو هزار و بیست میره

زاخار بدون اینجا شهر برا ماست
چپ نگاه کنی خب میزنن کلت رو داش
نمیخواد بهم بگی برنامه چیه
با ما برگردی حس میکنی فرق رو داش
تهش میمونه یه نه میلی متری
تویی و نه میلی متری
تهش میمونه یه نه میلی متری

بگو دارن میگن پشتم چی ها
اگه * دارن یه تُک پا پاشن بیان
خوشم میاد همه این بچه خوب ها
توی موزیک هاشون آدم خیلی کشتن زیاد
همه رفیق های قبلم بد تریپ باهامن
هنوز قافیه ها گنگ روش بد فیریک دارم
واسم برنامه دارن روو نت پرستو ها
فاصلم هم همش یه چند کلیک با مرگ
میگه نصفش رو بپیچم نصف رو سیو کنم
این ها کُلش رو میخوان خب شِیک کن عشق کنن
شامپاین رو بپاش روو هر چی هِیتره
دنیا * تا این که تاثیرش بره
کلاب تا خرخره دستم دو تا بل بده
یکی واسه مایی یکی اتاق مجاور بره
که دنسر ها توشن امشب خدا خیر بده
که بد جوری هارم هستم اوضاع قرمزه
جلوم دو تا خط دو تا شات
محافظ ها میان دیگه هر کجا باهام
عمو میاد داره کل شهر رو باهاش
دو تا ریه هام هم پر سمه داداش

زاخار بدون اینجا شهر برا ماست
چپ نگاه کنی خب میزنن کلت رو داش
نمیخواد بهم بگی برنامه چیه
با ما برگردی حس میکنی فرق رو داش
تهش میمونه یه نه میلی متری
تویی و نه میلی متری
تهش میمونه یه نه میلی متری

متن آهنگ نه میلی متری از سهراب ام جی و سپهر خلسه و علی اردوان و سنیک

دیدگاه خود را بگذارید