بیوگرافی صادق

بیوگرافی کامل صادق

صادق را بهتر بشناسیم (بیوگرافی کامل)

در اینجا هستید با نگاهی به بیوگرافی کامل صادق واحدی با نام هنری صادق از خوانندگان فعال رپ فارسی که شامل زندگینامه، حرفه و همکاری‌ موزیک و آلبوم، مصاحبه و عکس‌هایی از وی میباشد.

آنچه که در این مقاله جمع آوری گردیده، حاصل تلاش گروه سای موزیک بوده و از منابع معتبر می باشد.