ترجمه آهنگ Going Under

متن و ترجمه آهنگ Evanescence – Going Under

Evanescence - Going Under

متن آهنگ گروه Evanescence به نام Going Under

متن و ترجمه آهنگ

Evanescence – Going Under

درباره بیرون آمدن از یک رابطه بد است و زمانی که شما به نقطه ای می رسید که می فهمید چیزی باید تغییر کند و نمی توانید در وضعیتی که در آن هستید ادامه دهید.