شعر دام دگر نهاده ام تا که مگر بگیرمش

دکمه بازگشت به بالا