متن آلبوم گذار بهرام

متن آلبوم گذار بهرام ، لیست آهنگ های آلبوم گذار بهرام : (قهقرا ، چرخه ، عمق ، مقابله ، عدم)

دکمه بازگشت به بالا