آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

متن آهنگ یه روز شب از تهم

متن آهنگ یه روز شب از تهم به همراه جیدال ، مجیکو و ویولاویا

متن آهنگ یه روز شب از تهم

متن آهنگ یه روز شب از تهم به همراه جیدال ، مجیکو و ویولاویا

آهنگ یه روز شب از مجموعه آهنگ های آلبوم قبیله دگران تهم است.