نتایج آرشیو " Bobby (Alireza JJ & Sijal & Khalse & Sohrab MJ & Koorosh) "

متن آهنگ بابی جی جی سیجل سهراب ام جی خلسه و کوروش وانتونز

آهنگ بابی جی جی سیجل

متن آهنگ بابی جی جی سیجل سهراب ام جی سپهر خلسه و کوروش وانتونز

آهنگ بابی از مجموعه آهنگ های آلبوم پیر شدیم ولی بزرگ نه 3 میباشد.