متن آهنگ خارجی

متن و ترجمه آهنگ XXXTENTACION – hope

متن و ترجمه آهنگ خارجی hope از XXXTENTACION

Text New Music XXXTENTACION – hope

XXXTENTACION - hope

ترجمه آهنگ XXXTENTACION به نام hope

[Intro]
Yeah
Rest in peace to all the kids that lost their lives in the Parkland shooting, this song is dedicated to you

[اینترو]
بله
استراحت در صلح به همه بچه ها که زندگی خود را در تیراندازی پارک لندن از دست دادند، این آهنگ به شما اختصاص داده شده است

[Chorus]
Okay, she keep cryin’, she keep cryin’ every single night
Day and night, on my mind, please don’t kill the vibe
All alone, swear to God, I be in my mind
Swear I wanna die, yeah, when you cross my—
Said I wouldn’t die, yuh, no, I’m not alright, yuh
I might start a riot, I’m so fuckin’ tired
So what’s up? What you say? Feelin’ good, I’m feelin’ great
Tired of the fuckin’ hate, stackin’ cheese all on my plate

[کروس]
خوب، او کریین را نگه می دارد، “او هر روز صبح می کشد”
روز و شب، در ذهن من، لطفا بیدار نکنید
به تنهایی، به خدا سوگند، من در ذهنم هستم
سوگند میخواهم بمیرم،
گفت: من نمی خواهم بمیرم، یوه، نه، من خوب نیستم، یو
ممکن است یک شورش را شروع کنم، خیلی خسته ام
پس چی؟ چی میگی؟ احساس خوبی دارم، احساس خوبی دارم
خسته از پنیر لعنتی “نفرت، استاکین” همه در صفحه من

[Bridge]
So outside of my misery, I think I’ll find
A way of envisioning a better life
For the rest of us, the rest of us
There’s hope for the rest of us, the rest of us

[پل]
بنابراین، در خارج از بدبختی من، من فکر می کنم پیدا کنم
یک راه پیش بینی زندگی بهتر
برای بقیه ما، بقیه ما
امید ما برای بقیه ما، بقیه ما است

[Chorus]
Okay, she keep cryin’, she keep cryin’ every single night
Day and night, on my mind, please don’t kill the vibe
Oh no, I swear to God, I be in my mind
Swear I wanna die, yeah, when you cross my—
Said I wouldn’t die, yuh, no, I’m not alright, yuh
I might start a riot, I’m so fuckin’ tired
So what’s up? What you say? Feelin’ good, I’m feelin’ great
Tired of the fuckin’ hate, stackin’ cheese all on my plate

[کروس]
خوب، او کریین را نگه می دارد، “او هر روز صبح می کشد”
روز و شب، در ذهن من، لطفا بیدار نکنید
آه نه، من به خدا قسم می خورم، من در ذهنم هستم
سوگند میخواهم بمیرم،
گفت: من نمی خواهم بمیرم، یوه، نه، من خوب نیستم، یو
ممکن است یک شورش را شروع کنم، خیلی خسته ام
پس چی؟ چی میگی؟ احساس خوبی دارم، احساس خوبی دارم
خسته از پنیر لعنتی “نفرت، استاکین” همه در صفحه من

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 17 =

دکمه بازگشت به بالا