آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

متن آهنگ این 2 3 روزه وانتونز و آرتا

متن آهنگ این 2 3 روزه (این دو سه روزه) وانتونز و آرتا
آلبوم سیس

Text Music Wantons Ft Arta – In 2 3 Ruze

متن آهنگ این 2 3 روزه وانتونز و آرتا

این 2 3 روزه وانتونز

Lesedi :
Got a mind full of issues
Got a side that I fear too
Kept digging now every day’s

a struggle and I’m in too deep in a lie
When the fighting got so rough
And the lies they got so tough

Gotta get my mind sober
Gotta get my heart sewn up

[ کوروش ]

این دو سه روزه کجا بودی همه جاتِ کبود هان ؟
حله باشه نگو
ولی قبول کن در اومده ان ِ رابطمون
پس با چه رویی میگی قولات سر جاش ِ هنوز
راستشو بخوای یه جورایی میفهممت

بیا این اسلحه
صاف بگیر رو ســَـرَم شاید این بی مصرفِ
تیر از سرش بگذره بهتره
تو نزنی تو خیابون میزننش
چرا دستات میلرزه
من پوسیدم خوله

بزن راحتم کن تا ابد شه کوری هنگوور
نمیتونی بده خودم انقدر روحیم گــُههِ
شدم عاشق بازی روشین رولت
ببین منو نمی سوزه دلم به حال تو یکی

انقدر زل نزن تو چشمام با اون چشمای گودِ خیس
تو که بعد منم راه حـَلـِت یه وان و یه تیغ
همون یه بار ِ و یه جیغ

اگه بر میای از پـَسـِش که پلانشو بچین
اگه نه هم بیخیال من پلاس گـُهِ گیج
راستی دو سه روزه کجا بودی همه جاتِ کبود هان ؟
حله باشه تموم.

Lesedi :
We kept making a big deal of all of the little things and all we
Got with was all of the bitter things Im not trying to be bad

I’m just trying to live my life So don’t blame me baby
Judge me save me Of all the things I thought youd

Understand me I hate to see this mess that we’ve become
And the lies they got so tough Gotta get my mind sober
Gotta get my heart sewn up…

[ آرتا ]

فکر کردم خوبم گفتن خیلی جا داری یهو
گفتن تک پر بمون تنم به خیلی ها مالیده شد
به خیلی ها مالیده شد

ضدحال زدی افتضاس یعنی الان حالمون
شبا مالمون دیگه نمیشه اشتبات همین بود
دعوا جای بوس ، اخلاقای لوس
تــَـر میشد لبا بایه جوس
پاییز برگا لای جوب

زمستون میشد برفا ساده پودر
تابستون عکس ، بهار خاکِ روش
میره هوا با یه فوت

گفتم میدونی خوشگلم خودت
که 100 تا دری وری پشتِ من پـُر
بهت گفتم Baby که داور تویی باید قضاوت کنی

بزار فحش بــِـدن
دور ِ منو خط بکش
نمیتونه توجیه کنه مـُدلمو منطقت

نمیخوری هیچ جوره تو به من و من بهت
دیدن تو نباشی جهنما واسم بهشت میشن
بازم بهت میگم

این دو سه روزه کجا بودی همه جاتِ کبود هان ؟
حــله باشه تموم.

Lesedi :
We kept making a big deal of all of the little things and all we
Got with was all of the bitter things / I\’m not trying to be bad

I\’m just trying to live my life / So don\’t blame me baby understand me
I hate to see this mess that we\’ve become and the lies they got so tough

Gotta get my mind sober
Gotta get my heart sewn up…

 [ Pedi I ]

دست بهم نزن وقتی نزدیکت نمی شم
سفارشت ندادم که بخوام تحویلت بگیرم
وقتی تورو میبینم چشام بد خط میشن
تا نخونی چیزی از توشو من همیشه بپیچم

چون اون میمیکِ غمگینت بهم یه فیریک بد میده
وقتی آرایشتم میماسه میریزه بد میشه
رو صورتت پـُر از اشکای سیاه

میشینی مظلوم میکنی جلوم لش با یه سیگار
میزنی حرف با احتیاط
میشه دستات بالا و پایین ادا اطفارت زیاد

واسه همین چیزاست
لعنتی وقتی حسی ندارم بهت حرفم نمیاد
من دیگه حتی به خودم هیچ جوره حواسم نیست

نگو مودِ تو فرق داره با مود هر آدمی
از چشمم افتادی
آویزون از موی دماغمی
تو روحت الان یعنی نمیخوای پاشی بری ؟

انقدر نشو سبک جلوم مگه زور ِ برا هم شیم
من عوض نمیشم نزن زورتو بیشتر
خوبه گفتی من رو مود تو نیستم

نه
تو که همه چیتو گم میکردی
بگو پس چرا نمیکنی خب گورتو هیچوقت…

این 2 3 روزه کجا بودی؟

دانلود از سای موزیک نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.

    نظرات بسته شده اند