آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

متن آهنگ مارس عرفان

متن آهنگ عرفان به نام مارس

Erfan – Mars

عرفان مارس

نه، راه تو رو نمیرم
اگه ببینم من، باید یه جا بشینم
نه، میرم هر وری بخوام
هی از عقبیه کام میگیرم
همینه *
پرواز کردم و رفتم مارس
بشم دور تر از رپِ فارس
طنابو محکم انداختم به گردنم
تا من برگردم از فضا
برم اولِ جدول باز
کنم کاپه رو بغل باز
دوباره سالِ ماست
جفت شیشه روی تاس
آره ما جامون بالاهاست
میکنیم بالو باز، بالو باز

Im waiting if I bleed eeeeee
F**k em man eeeee
Im in it every day eeeeee
Im waiting if I bleed eeeeee
F**k em man eeeee
Im in it every day eeeeee

تکست آهنگ عرفان مارس

اول گفتن نمیتونی
دیدن که میتونیم
بعد بهم گفتن نمیمونی
بیست سال شد و ترندی موندیم
فکر میکردیم به بی پولی
دنبال یه لیر بودیم
از حسابای خالیمون
رسیدیم به میلیونی
یکی میگه تو احمقی
یکی میگه موفقی
یکی میگه فقط جدید
یکی تعصب از قدیم
* برام کنه دولت تعیین
هر بار که من خوردم زمین
پرواز بعد بلندترین
ای، وقت ندارم من
ببینم، ببینم
چی میگن دوباره از من
به *، به *

Im waiting if I bleed eeeeee
F**k em man eeeee
Im in it every day eeeeee
Im waiting if I bleed eeeeee
F**k em man eeeee
Im in it every day eeeeee

مث که همه چی پولست
میگن نه این دیوونست
حالا که ورق برگشته برا تو * توو دست
به یاد اتاقای تاریک همه تپشای قلب
همه لحظه های عمرِ من که رفت و برنگشت
رفاقتایی که بو میداد گذاشتم دَم در
فقط رو به جلو رفتم گفتم میرم من تا تهش
هیچوقت نفهمیدم تهش کجاست کجاست لب مرز
حتی عشق و حالامون هم ما رو برد تا لب مرگ
گاهی دور و وریا میکِشوننتون عقب
دوست دارن ولی ناخواسته میزنن بهت ضرر
چون میترسن بپرن، دست تو رم سفت میگیرن
یه وقت ندنت از دست، ناخودآگاه یا از قصد

دوباره سالِ ماست، جفت شیشه روی تاس
آره ما جامون بالاهاست، میکنیم بالو باز
بالو باز

Prod By everlytemusic

دانلود از سای موزیک نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.

دیدگاه خود را بگذارید