آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

متن آهنگ کت سیجل

متن آهنگ سیجل به نام کت

موزیک و تنظیم: علی هونور

Sijal – Ket Lyric

متن آهنگ کت سیجل

روی کت و مت و سفید
به تو یه قول رسید
که ما یه ربع به دو میریم
چیشد یهو که صبح رسید
عزیزم عزیزم عزیزم عزیزم
نمیتونم نریزم نریزم نریزم
روی کت و مت و سفید
به تو یه قول رسید
که ما یه ربع به دو میریم
چیشد یهو که صبح رسید
عزیزم عزیزم عزیزم عزیزم
نمیتونم نریزم نریزم نریزم

خودمم بخوام مهراد نمیذاره برم
کجا بیام بابا اصلا نمیخوادش دلم
داد و بیداد نداره یه سیگار و گرم
کاش که میفهمیدی انقدر نمیدادی جرم
تازه سرشبه، بزنیم فک یه ذره
چقدر پکه سمه، سپی کجاست هک سنه
ببین بیبی من بدون مردا اینن
دور هم جمع میشن تا فردا میرن
از این * آره صدتا میگن
این یه کرمه، یه ویکنده
تازه نصف حرفا بیزنیسه
واسه اینه کش میخریم و نیست نسیه
بهت قول میدم میریم فقط یه ربع دیگه
میدونی اونی نیستم که زیر سرم میره
خیالت تخت راحت، سر وقت خوابم (جون عمت)

روی کت و مت و سفید
به تو یه قول رسید
که ما یه ربع به دو میریم
چیشد یهو که صبح رسید
عزیزم عزیزم عزیزم عزیزم
نمیتونم نریزم نریزم نریزم
روی کت و مت و سفید
به تو یه قول رسید
که ما یه ربع به دو میریم
چیشد یهو که صبح رسید
عزیزم عزیزم عزیزم عزیزم
نمیتونم نریزم نریزم نریزم

تکست آهنگ سیجل کت

داشم سیالیس زده
یزید زیادیش بده
دیگه راست راست راه میریا
* میشکنه
با کی فک میزنی؟
میخوای دیوار بشنوه؟
بیا یه کام بگیر شل کنی
سیج آتیش زده
آخه حاجی شله
نمیخواد بازی کنه
دیگه مغزم عاصی شده
میترسم که قاطی کنه
پیرمیدا رومه مثل شاپور کازرون خیسه
همینطوری پیش بره دیگه ابروم میره
ولی امیدی نیست
بریز دو g رو میز
میچسبه اودی رو ویسک
همیشه فوری رو ریسک
یه سنگه زیر میز (پیدا شد)
میرم سمتش من سینه خیز
الکم تووی شیشه نیست
همو نگاه کنیم مث زامبیا
ته سیگارو بیار شاید دو سه کام بیاد
کاش که رفته بودم باهاش
* توو پک و دود و کاماش
دیگه اصلا گور باباش (از فردا)

روی کت و مت و سفید
به تو یه قول رسید
که ما یه ربع به دو میریم
چیشد یهو که صبح رسید
عزیزم عزیزم عزیزم عزیزم
نمیتونم نریزم نریزم نریزم
روی کت و مت و سفید
به تو یه قول رسید
که ما یه ربع به دو میریم
چیشد یهو که صبح رسید
عزیزم عزیزم عزیزم عزیزم
نمیتونم نریزم نریزم نریزم

دانلود از سای موزیک نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.

دیدگاه خود را بگذارید