آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

متن و ترجمه آهنگ خارجی Look At Me Now از Brennan Savage

متن و ترجمه آهنگ خارجی Brennan Savage به نام Look At Me Now

 Look At Me Now از Brennan Savage

متن و ترجمه آهنگ Brennan Savage – Look At Me Now

I remember that time we were sippin on wine
اون موقعی که داشتیم مشروب می خوردیمو یادمه

I could see it in your eyes, you were feeling alive
میتونستم اینو تو چشمات ببینم، تو احساس سرزندگی می کردی

Why tell you I was good, why the fuck would I lie
چرا بهت گفتم که من خوبم، چرا باید دروغ می گفتم

I remember seeing twice baby I shouldn’t drive
یادمه دوبار گفتم عزیزم من نباید رانندگی کنم

I should let you hold the keys baby take them inside
باید اجازه میدادم کلید هارو بگیری عزیزم

If you taking my advice, maybe then you’ll survive
اگه توصیه هامو قبول میکردی، شاید زنده می موندی

I’ve been looking at the sky all night and ain’t see shit
تموم شبو داشتم به آسمون نگاه میکردم ولی هیچی ندیدم

Thinking how you die, but you said I could be shit
فکر میکنم چجوری مُردی، ولی تو گفتی میتونستم گریه کنم

Now I’m on my grind baby look at me now, look at me now
حالا من در خدمتم عزیزم بهم نگاه کن الان ، بهم نگاه کن الان

All this cash on me make em wanna go down
همه این پول ها مال منه می خوام برم

I could fill your cup girl, I could make you slow down
میتونستم فنجونتو پر کنم دختر، میتونستم آرومت کنم

I could show you up baby, I don’t pour fo’
میتونستم روتو کم کنم عزیزم، من پور فو

Sippin all day baby what you waiting for’
تموم روز مزه می کنم عزیزم، برا چی واستادی

If you need a drink I got drugs on me
اگه یه نوشیدنی نیاز داری، مواد مخدر جور کردم

Gotta watch for the 12 I got drugs on me
باید تماشا برای 12 من مواد مخدر دارم

Brennan Savage

I’ve been going hard I’ve been working OT
سخت تلاش کرده ام کار OT را انجام داده ام

Imma make a stack put in on my mommy
یه پولی در میارم میدم به مامان

Right when I swing at the ground then you blink
درست وقتی که تو زمین می چرخم، چشمک می زنم

I got the job that can spit in your drink
این کارو انجام دادم که می تونه در نوشیدنی شما تف کنه

Fuck what they saying and fuck what they think
لعنت به چیزایی که میگن و لعنت به چیزایی که فکر میکنن

I know they gon love me when Gucci my links
میدونم عاشقم میشن وقتی گوچی ها مو میبینن

Lies on the sink, Pills on the drink
دروغ ها توی گودال، قرص ها توی نوشیدنی

I’m coming and taking the ring
دارم میام و حلقه رو میگیرم

I remember that time we were sippin on wine
اون موقعی که داشتیم مشروب می خوردیمو یادمه

I could see it in your eyes, you were feeling alive
میتونستم اینو تو چشمات ببینم، تو احساس سرزندگی می کردی

Why tell you I was good, why the fuck would I lie
چرا بهت گفتم که من خوبم، چرا باید دروغ می گفتم

I remember seeing twice baby I shouldn’t drive
یادمه دوبار گفتم عزیزم من نباید رانندگی کنم

I should let you own the keys baby take them aside
باید اجازه میدادم کلید ها رو ببری تو عزیزم

If you’d taken my advice, maybe then you’d survive
اگه نصیحتمو میگرفتی، شاید میتونستی زنده بمونی

I’ve been looking at the sky all night and ain’t see shit
تموم شب به آسمون نگا می کردم و هیچی ندیدم

Thinking how you die, but you said I could be shit
فکر میکنم چجوری مُردی، ولی تو گفتی میتونستم گریه کنم

Look At Me Now

Now I’m on my grind baby look at me now, look at me now
حالا من در خدمتم عزیزم بهم نگاه کن الان ، بهم نگاه کن الان

All this cash on me make em wanna go down
همه این پول ها مال منه می خوام برم

I could fill your cup girl, I could make you slow down
میتونستم فنجونتو پر کنم دختر، میتونستم آرومت کنم

I could show you up baby, I don’t pour fo’
میتونستم روتو کم کنم عزیزم، من پور فو

Sippin all day baby what you waiting for’
تموم روز مزه می کنم عزیزم، برا چی واستادی

If you need a drink I got drugs on me
اگه یه نوشیدنی نیاز داری، مواد مخدر جور کردم

Gotta watch for the 12 I got drugs on me
باید تماشا برای 12 من مواد مخدر دارم

I’ve been going hard I’ve been working OT
سخت تلاش کرده ام کار OT را انجام داده ام

Imma make a stack put in on my mommy
یه پولی در میارم میدم به مامان

دانلود از سای موزیک نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.

آهنگهای دیگر خواننده

    نظرات بسته شده اند