آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

ام جی

متن آهنگ قبل اجرا از جی جی سیجل , لیتو , سهراب ام جی

متن آهنگ قبل اجرا از علیرضا جی جی , سیجل , بهزاد لیتو و سهراب ام جی

متن آهنگ قبل اجرا از علیرضا جی جی , سیجل , بهزاد لیتو و سهراب ام جی

آهنگ قبل اجرا از مجموعه آهنگ های آلبوم پیر شدیم ولی بزرگ نه ۲ (مشاهده آلبوم) است.