آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

متن آهنگ های سامی لو وانتونز

متن آهنگ کی خوبه کی بد از جی جی و بهزاد لیتو

متن آهنگ کی خوبه کی بد از جی جی و بهزاد لیتو

متن آهنگ کی خوبه کی بد از جی جی و بهزاد لیتو و سامی لو وانتونز

آهنگ کی خوبه کی بد از مجموعه آهنگ های آلبوم پیر شدیم ولی بزرگ نه ۲ (مشاهده آلبوم) است.

متن آهنگ نباید واجبی رقصید از جی جی و سیجل

آهنگ نباید واجبی رقصید از جی جی و سیجل

متن آهنگ نباید واجبی رقصید از جی جی و سیجل به همراه سامی لو از گروه وانتونز

آهنگ نباید واجبی رقصید از مجموعه آهنگ های آلبوم پیر شدیم ولی بزرگ نه ۲ (مشاهده آلبوم) است.