آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

نقد و بررسی آلبوم شهروند رض

چند خطی پیرامون آلبوم شهروند رض

 معرفی و توضیحاتی پیرامون آلبوم شهروند رض

آلبوم شهروند رض

آلبوم شهروند رض

این آلبوم در فضایی اجتماعی قرار دارد که پیرامون شهر و شهروندی روایت میکند که به گفته خود رض بخشی از آن تجربیات او در زندگی شخصی اش می باشد.

با نقد و بررسی و توضیحاتی از آلبوم جدید رض به نام شهروند با ما همراه هستید.