Kian Pourtorab & Arman Garshasbi – Shahre Khamoosh