Poobon Wolfie Album

متن آلبوم Wolfie پوبون

آلبوم Wolfie پوبون

Poobon Wolfie Album

آلبوم Wolfie پوبون
“ولفی” نام آلبوم جدید پوبون است که شامل 6 ترک می باشد و به تهیه کنندگی خود پوریاپوبون بوده است که در برخی از آهنگ ها Mili نیز در این امر با او همکاری داشته است. میکس و مستر آلبوم توسط پرهام TA و Mofiyah صورت گرفته است. این آلبوم سبکی متفاوت با کارهای رایجی که در این چند وقت منتشر شده دارد.