آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

متن آهنگ دوا لیپا کنکاش

متن آهنگ کنکاش به نام دوا لیپا

Kankash – Dua Lipa Lyric

متن آهنگ دوا لیپا کنکاش

بگیرش سه کام بعد بده خودم
قبل اینکه چشامم بره رو الک
شبا آویزون همیم تو بندو
نیشا بازه مثه برنامه کودک
اینجا کسی نمیمیره رو سم
مهمم نی اگه هم ندارن دوسم
میتونی بمونی شبو تا طلوع
میزنی سیکو خراب شه مودم
میشه Poppin Pills On Hoes
حتی حاجیتم بخونه روضه
اینا نماشون ادا و پوز
حتی انگار سیخاشونم *
لم بدم رو کاناپه حتی سوبِر
بالاترم حتی از چاقالای رو جِی
انگار کره میمالم رو عسل
بخورم تکون هی میاد رو فِیم
میریزه پرا ورس میاد واجبی
بزنم ماسکو میمونم واقعی
ولی من خودمم حاجی خودم
چون اگه نباشم میسوزه کالری
تو سرم صدا صدای آژیر
رد میشه از اتوبان مخم ماشین
میریم رو زحل * نسا
بزار این چاقالا بکشن پایین
پسر لش ساحل شمالی
با تهران دودی داره فرق
قول دادیم نباشیم بچه بدی
با اینکه اکثرا میکنیم کار بد
کسی نمیگه بهت از ما بترس
میزنی بغل ولی اگه بارت هست
میکنیم کشارو جا توی کشو
با اینکه همه ادما جاکشن
فیریک داشت
میخوره نان اِس
بلانت رو برندی
کامل پازل
دیگه نمیگیرنم این شاتا
انگار سوراخ معده باکش
۲۰۲۰ روی دوپامم ایران
۲۰۲۵ رو دوالیپام
برسه ۲۰۳۰ میمونم تنها
خدا اینجاس بگو میخوای چیا
تو دستا رولی تو پاها ولور
رو چشا پرادا آیس دور گلوم
باید بهم بگو گلد ماینر
وقتی که فیمو کشیدم از گِتو
تو میدی اودی میپاچه دکور
من میام میکنم همرو ترور
ولی میپاچه تو شهر سیاه
انگار حمله کرده بهت ونوم

تکست آهنگ کنکاش دوا لیپا

گرفتی سه کام بعدی رو بپیچ
وگرنه لباساتو جمع کن بپیچ
میگیرم بخوام ، نمیخواد بدیش
تی اچ سی تو خون ومپایرِ اکیپ
بچمان شمال هایده مودِ
بد بی منتظر روی سایلنت مود
تو میدی خبر تگ آنتن روته
چون شنیدی رپفارس رو هاستلر موده
رزا قرمزن وایولت آبی
بزار بریزم روت آب پاکی
برا من مهمه توان مالی
وگرنه همه باحالن رو مالی
وایبمو نکش بچ Less Talkin
More Actin , No Mockin
واسه امشب هنو چند ساعت داریم
قبل اینکه بیاد صدا آژیر
کریر واضح سوپر امولد
ترپِ ایزی مثه بستن دکمه
برا من الانش انزلی ناپلِ
پی برندی جلوته North Face
پلنی رو پلن بزنه 808
انگار رو سمفهونی پنچمه بتهوون
بش بگم نکنش ایندفعه کچی
انگاری بگم جوک نباشه ست روگن
حتی الان پادگانم پا جفت
میکشم کشو بیرون از رپ با صوت
بهشون بگو نکننم تهدید
بهشون بگو نیستن آلکاپون
نکنی باور میگن میان با کلت
رتن و فقط لو میدنش جاتو
زیاد تقل خالصیشون کمه
مثه گنگستر شهر آمل

آهنگساز : Planny

دانلود از سای موزیک نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.

دیدگاه خود را بگذارید