آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

متن و ترجمه آهنگ Ellie Goulding – Love Me Like You Do

با متن و ترجمه آهنگ Love Me Like You Do از Ellie Goulding همراه تکست باند باشید.

Ellie Goulding - Love Me Like You Do

Ellie Goulding – Love Me Like You Do

You’re the light, you’re the night

تو نوری،تاریکی هستی

You’re the color of my blood

تو به رنگ خون منی

You’re the cure, you’re the pain

تو درمان و درد منی

You’re the only thing I wanna touch

تنها چیزی هستی که دوست دارم لمسش کنم

!Never knew that it could mean so much, so much

هیچ وقت فکرشُ نمی کردم انقدر زیاد انقدر زیاد سخت باشه

You’re the fear, I don’t care

ازت می ترسم ولی برام مهم نیست

‘Cause I’ve never been so high

چون تا حالا هیچ وقت تا این حد تو اوج نبودم

Follow me through the dark

توی این تاریکی دنبالم بیا

Let me take you past our satellites

اجازه بده تورو از قمر خودمون دور کنم

!You can see the world you brought to life, to life

می تونی دنیایی که بهش زندگی دادی رو ببینی

So love me, like you do

پس منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

Lo-lo-love me, like you do

منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

Love me, like you do

منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

Lo-lo-love me, like you do

منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

Touch me like you do

منُ هر جوری که میخوای لمس کن

To-to-touch me like you do

منُ هر جوری که میخوای لمس کن

?What are you waiting for

منتظر چی هستی؟

Fading in, fading out
On the edge of paradise

یه گوشه ای از بهشت ظاهر میشی، ناپدید میشی

Every inch of your skin

هر ذره از وجود تو

Is a holy grail I’ve got to find

یه جام مقدسه که پیداش کرده ام

!Only you can set my heart on fire, on fire

فقط تویی که می تونی قلبمو به آتیش به آتیش بکشی!

Yeah, I’ll let you set the pace

آره اجازه میدم خودت انتخاب کنی

‘Cause I’m not thinking straight

چون من نمی تونم درست فکر کنم

My head’s spinning aroun

سرم داره گیج میره

I can’t see clear no more

دیگه نمی تونم درست ببینم

?What are you waiting for

منتظر چی هستی؟

Love me, like you do

منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

Lo-lo-love me, like you do

منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

Love me, like you do

منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

Lo-lo-love, me like you do

منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

Touch me like you do

منُ هر جوری که میخوای لمس کن

To-to-touch me like you do

منُ هر جوری که میخوای لمس کن

?What are you waiting for

منتظر چی هستی؟

Love me, like you do

منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

Lo-lo-love me, like you do

منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

Love me, like you do

منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

Lo-lo-love, me like you do

منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

Touch me like you do

منُ هر جوری که میخوای لمس کن

To-to-touch me like you do

منُ هر جوری که میخوای لمس کن

?What are you waiting for

منتظر چی هستی؟

I’ll let you set the pace
‘Cause I’m not thinking straight

چون نمی تونم درست فکر کنم

My head’s spinning around

سرم داره گیج میره

I can’t see clear no more

دیگه چشمام درست نمی بینه

?What are you waiting for

منتظر چی هستی؟

Love me, like you do

منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

Lo-lo-love me, like you do

منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

Love me, like you do

منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

Lo-lo-love me, like you do

منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

Touch me like you do

منُ هر جوری که میخوای لمس کن

To-to-touch me like you do

منُ هر جوری که میخوای لمس کن

?What are you waiting for

منتظر چی هستی؟

Love me, like you do

منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

Lo-lo-love me, like you do

منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

Love me, like you do

منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

Lo-lo-love me, like you do

منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

Touch me like you do

منُ هر جوری که میخوای لمس کن

To-to-touch me like you do

منُ هر جوری که میخوای لمس کن

?What are you waiting for

منتظر چی هستی؟

دانلود از سای موزیک نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.

    نظرات بسته شده اند