آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

ترجمه آهنگ Where Is the Love

متن و ترجمه آهنگ The Black Eyed Peas – Where Is the Love

 The Black Eyed Peas - Where Is the Love

متن آهنگ گروه The Black Eyed Peas به نام Where Is the Love

متن و ترجمه آهنگ

The Black Eyed Peas – Where Is the Love

نسخه جدید شده آهنگ سال 2003 گروه The Black Eyed Peas به نام Where’s The Love? ( عشق کجاست؟ ) است. در آهنگ به بسیاری از مسائل اجتماعی و جنگ و خونریزی های که دنیا را فرا گرفته اشاره شده است.