Rauf & Faik

Rauf & Faik

Rauf & Faik یک گروه موسیقی روسی است که متشکل از برادران دوقلو رئوف و فایک میرزایف است. این دو برادر متولد سال ۱۹۹۹ بوده و اصالتی آذربایجانی دارند. با اینکه هرگز پدربزرگ مادری شان را ندیده اند ، اما استعداد و صدای خود را از او به ارث برده اند ، چراکه پدربزرگشان در شهر باکو ، خواننده اپرا بوده است.

Rauf & Faik در شبکه های مجازی : اینستاگرام

دکمه بازگشت به بالا