متن آهنگ خارجی

متن و ترجمه آهنگ Drake – War

 War Drake

متن و ترجمه آهنگ Drake – War

ترجمه فارسی آهنگ خارجی

War از دریک – وار (جنگ)

[Intro]
AXL (AXL), AXL (AXL), AXL (AXL)
Woi-oi, ayy

واوی، ایی

[Verse]
I don’t cop things for resale, don’t do iCloud, don’t do email

فروش مجدد نمیکنم چیزا رو، آی‌کلاد نکن، ایمیل نزن

Feds wanna tap up man and wire up man like Chubbs did Detail

ماموران فدرال به مردایی چون “چوبز” که جزئیات رو انجام دادن ضربه می‌زنن و دستبند می‌زنن

Back when Ricky was doin’ up Teesdale, I was doin’ dinner with Teezy

زمانی که ریکی تو تیسدل (اسم یک منطقه) شروع به کار کرد، من داشتم با تزی عرق می‌خوردم

I didn’t trust no one, swore gyal line me ’cause gyal too greazy

به هیچ کس اعتماد نکردم، […] چون گیال خیلی دیوونس

Niko never move neeky, sweatsuit Nike, sweatsuit DG

نیکی هیچ وقت بی‌حوصله کاری نمی‌کنه، لباس نایک (اسم برند)، لباس دی‌جی(اسم برند)

If man get beaky, ring ring, call up GiGi, do him up neatly

اگه انسان منقار داشته باشه، رینگ رینگ (صدای زنگ تلفن)، جواب بده جی جی، اونو مرتب کنید

Used to look up to a man from certain ends with tune on repeat

برای نگاه کردن به یه مرد از پایانی قطعی با لحنی تکراری استفاده می‌شه

Thought he was a bad boy, then ’til man got pinched and man went PC

فکر کرد پسر بدیه، سپس مرد عزیز پین شد و رفت سراغ پی سی

Man went PC just like Dell and Windows, some man been those

مردی که رفت سراغ پی سی مثل دل و ویندوز بود، بعضی مردا اینطوری اند

Before I was ever around Kendall’s, I was at ends though, dreamin’ up Enzos

قبل این که دور و بر کندال باشم، آخر رویاپردازیم دیدن خواب انزو بود

The woman I do end up with has to be a bad gyal just like Munchy

زنی که باهاش سر و کله میزنم باس مثل Munchy (اسم یه شرکت) خفن باشه

Can’t have no pretentious ting when I know this road gets bumpy

وقتی که می‌دونم این مسیر خیلی پیچ و خم داره، نمی‌شه به چیزی مشتاق باشم

Word to the broski Jay, he got different names in different countries

حرفی به بروسکی جی، اون اسم های مختلفی تو کشورهای مختلفی داره

Three waps in the whip, when we beat that case, where man live way too comfy

۳ ضربه شلاق، وقتی کیس رو زدیم، زمانی که انسان راحت زندگی می‌کنه

I don’t do well with people makin’ disses or makin’ threats

با بقیه نمی‌تونم دیس یا تحدیدات خوبی بسازم

Woi-oi, man got flown like private jets, for way-way less

مرد باس پرواز کنه مثل جت‌ها، برای مسیری کوتاه‌تر

I know you try get one down on us ever since then it’s been stressed

می‌دونم از وقتی که ماجرا شروع شده داری تلاش می‌کنی یکی رو زمین بزنی یا همه مون رو

‘Cause you know the reps dem owe you one and we always pay them debts

چون می‌دونید یه دونه بهتون بدهکاریم (دیس) و ما همیشه بدهیمون رو میپردازیم

Wassa, wassa, just like the crodie Pressa, I don’t do no passa

وایسا، وایسا، مثل یه Crodie Pressa ، از هیچ چیز نمی‌گذرم

Link with Skull and Cuz and Jamie ah yard and we deh pon Gaza

با جمجمه و کوز و حیاط جیمی آه پیوند برقرار کنید و ما غزه را دوست داریم

Pasha Sasha pissed, I was way too young at the time for slashings

پاشا ساشا پشیمان شد ، من در آن زمان خیلی جوان بودم که برای برش دادن

You niggas spend too much time on captions, not enough time on action

شما نیگاها زمان زیادی را صرف نوشتن شرح تصاویر می کنید ، نه زمان کافی برای اقدام

Pick one man with slaps that’s rappin’; I bet he don’t want no clashings

یکی از مردها را با سیلی که در دست است انتخاب کنید. شرط می بندم که او هیچ درگیری نمی خواهد

The LV pouch on chest is just for fashion, niggas just actin’

کیسه LV روی سینه فقط برای مد است ، نیگها فقط اکتین هستند

Are you dumb or stupid? The wheels on the Rolls is Chromazz, headshot domazz

گنگ یا احمق هستید؟ چرخ روی رولز Chromazz است ، headshot domazz

Just checked in at a hotel, floor that we on got potent aromas

فقط در یک هتل ، طبقه ای که در آن عطرهای قدرتمند داشتیم ، بررسی کردیم

OVOXO link up, mandem drink up, me and the drillers

من و دریلرها با OVOXO پیوند برقرار می کنند ، نوشیدنی مندم

Hawk and Sticks and Cash and Baka, Gucci, P, and Gilla

And the boy that sound like he sang on Thriller, you know that’s been my nigga

و پسری که اینطور به نظر می رسد که او روی ترلر آواز خوانده است ، می دانید که این نیگا من بوده است

Yeah, we just had to fix things, family, 6ix tings, we can’t split up

آره، ما باید مسائل رو حل کنیم، خانواده، مسایل جنسی، ما نمی‌تونیم جدا شیم

As for the rest of the game, I’ll do man dirty, man’ll get two time

برای ادامه بازی، انسان را کثیف می‌کنم، من دو بار می‌خوام

To me, that’s just our side, I don’t really care who rides on whose side

برا من، فقط طرف خودم مهمه، واقعا برام مهم نیست کی طرف شما سوار بشه

Ring ten shots to the poolside, never seen none of these grown men outside

عکس ۱۰ حلقه‌ای کنار استخر، هیچ وقت این آدمای بزرگ بیرون دیده نشدن

۴۳۰۱ won’t spare no one, niggas gotta know about Southside

۴۳۰۱ هیچ کس را نخواهد بخشید، نیگا ها باید در مورد جنوب بدونن

Steppin’ outta line, get outlined, and you know I’m tied up stateside

خط راهپیمایی را خط می زنید ، مشخص می شوید ، و می دانید که به این ایالت گره خورده ام

Bringin’ man down when they take sides, tryna get saved by the bell like Bayside

وقتی انسان را کنار هم می‌گذارد ، سعی کنید با صدای زنگ Bayside نجات پیدا کنید

Prince I carry that last name, that shit stays on me like brand names

نام خانوادگی شاهزاده رو یدک می‌کشم، این چرت و پرت هایی که پشت سرم میگن اسم های برند هستن

Jas just lined up brand new hand tings and nice guy on a madting

جاس فقط کراوات دست جدید و آدم خوبی را به یه آدم دیوانه رسوند

Everyone I know has code names, anyone I’m beefin’ with is a no name

هر کی رو که می‌شناسم اسم مستعار داره، با هرکی که سر و صدایی می‌کنم اسمی نداره

Niggas can’t even win home games, they just gotta fall in line like Soul Train

نیگا ها یه بازی خونگی رو هم نمی‌تونن ببرن، همش از ریل قطار ارواح خارج می‌شن

[Outro]
Ayy, yeah

واوی، ایی

AXL (AXL), AXL (AXL), AXL (AXL)

Drake – War

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 − چهار =

دکمه بازگشت به بالا