متن آهنگ خارجی

متن و ترجمه آهنگ Muse – Resistance

ترجمه و متن آهنگ Resistance از گروه Muse

در ادامه مطلب متن آهنگ قابل مشاهده است

متن و ترجمه آهنگ

Muse – Resistance

Is our secret safe tonight

راز بین ما امشب امن می ماند؟

And are we out of sight

و ما از چشم ها به دور خواهیم ماند؟

Or will our world come tumbling down?

و یا آیا دنیایمان خراب می شود؟

Will they find our hiding place

آنها مخفیگاه ما را پیدا خواهند کرد؟

Is this our last embrace

این آخرین باری است که در آغوش یکدیگریم؟

Or will the walls start caving in?

و آیا این دیوارها شروع به خراب شدن روی سرمان می کنند؟

It could be wrong, could be wrong, but it should have been right

It could be wrong, could be wrong, to let our hearts ignite

این می تواند اشتباه باشد، اشتباه باشد، اما باید درست باشد

این می تواند اشتباه باشد، اشتباه باشد، که بگذاریم قلب هایمان مشتعل شوند

It could be wrong, could be wrong, are we digging a hole?

It could be wrong, could be wrong, this is out of control

این می تواند اشتباه باشد، اشتباه باشد، ما داریم گور خود را می کنیم؟

این می تواند اشتباه باشد، اشتباه باشد، از کنترل خارج شده

It could be wrong, could be wrong, it can never last

It could be wrong, could be wrong, must erase it fast

It could be wrong, could be wrong, but it should have been right

It could be wrong could be….

این می تواند اشتباه باشد، اشتباه باشد، هرگز نمی تواند دوام بیاورد

این می تواند اشتباه باشد، اشتباه باشد، باید سریع پاک شود

این می تواند اشتباه باشد، اشتباه باشد، اما باید درست باشد

این می تواند اشتباه باشد می تواند …

Love is our resistance

عشق مقاومت ماست

They’ll keep us apart and they won’t to stop breaking us down

آنها ما را از هم جدا نگه می دارند و درهم شکستنمان را متوقف نمی کنند

Hold me

Our lips must always be sealed

نگهم دار

لبهایمان همیشه باید بسته باشد

If we live a life in fear

I’ll wait a thousand years

Just to see you smile again

اگر زندگی که می کنیم سرشار از ترس است

من هزار سال صبر خواهم کرد

فقط برای اینکه دوباره لبخندت را ببینم

Quell your prayers for love and peace

You’ll wake the thought police

We can’t hide the truth inside

دعاهایی که برای صلح و عشق می کنی را سرکوب کن

پلیس افکار و عقاید را بیدار کردی

نمی توانیم حقیقت را در درون خود پنهان کنیم

It could be wrong, could be wrong, but it should have been right

It could be wrong, could be wrong, to let our hearts ignite

It could be wrong, could be wrong, are we digging a hole?

It could be wrong, could be wrong, this is out of control

It could be wrong, could be wrong, it can never last

It could be wrong, could be wrong, must erase it fast

It could be wrong, could be wrong, but it should have been right

It could be wrong could be….

Love is our resistance

They’ll keep us apart and they won’t to stop breaking us down

Hold me

Our lips must always be sealed

( تکرار شده )

The night has reached it’s end

شب به پایان خواهد رسید

We can’t pretend
We must run
We must run
Its time to run

نمی توانیم وانمود کنیم

باید فرار کنیم

باید فرار کنیم

وقت فرار است

Take us away from here
Protect us from further harm
Resistance

ما را از اینجا دور کن

در برابر آسیب های دیگر محافظتمان کن

مقاومت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 2 =

دکمه بازگشت به بالا